A Birthday Celebration!

arteaga_birthday_01

Please Join Us for a Special Birthday Celebration Honoring:
Judge Toni Arteaga

Wednesday December 7, 2016
5:30 pm – 7:00 pm

Edera Osteria  |  1903 San Pedro Ave.
San Antonio, TX 78212